Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

 

BAROUL VALCEA

anunta

EXAMENUL DE ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

Consiliul Baroului Valcea aduce la cunostinta persoanelor care doresc sa se inscrie la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2013, ca aceasta se va desfasura conform cu dispozitiile Hotararii nr. 713/29.06.2013 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, publicata pe site-ul http://www.unbr.ro/

Candidatii care isi exprima optiunea desfasurarii activitatii in cadrul Baroului Vâlcea , in ipoteza in care vor fi declarati admisi, se vor inscrie la Baroul Valcea.

Perioada de inscriere va fi intrevalul 01 august 2013 – 21 august 2013, intre orele 10-14 la secretariatul Baroului Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici nr. 8 bl. T2 sc C ap. 4 , Rm.Vâlcea .

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 4 din 08 iulie 2011 a Consiliului UNBR, republicata.

Inscrierea candidatilor se va realiza distinct, in functie de calitatea pe care acestia o vor obtine, in urma promovarii examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de inscriere se depune in 2 exemplare (unul continand acte originale si copii certificate si altul continand fotocopii ale actelor depuse in primul dosar) si va contine cererea-tip insotita de actele prevazute de Regulamentul de examen (Hotararea Consiliului UNBR nr. 4/2011, republicata)

Cererea-tip de înscriere se poate ridica de la secretariatul baroului sau descărca de aici.

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;

 • actul de identitate, în copie;

 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*

 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


*Nota: Evaluarea psihiatrică a candidatilor se va efectua la Sectia psihiatrie II a Spitalului judetean, conform programarii efectuate de conducerea sectiei. Informatii la tel.0250746501 interior 247.

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie legalizata;

 • actul de identitate, în copie;

 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*

 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior

 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: Evaluarea psihiatrică a candidatilor se va efectua la Sectia psihiatrie II a Spitalului judetean, conform programarii efectuate de conducerea sectiei. Informatii la tel.0250746501 interior 247.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.

 

Data limita de depunere a documentatiei si de plata taxei este miercuri, 21.08.2013, pana la orele 16.00.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate de pe site-ul baroului si al UN.B.R.

Relatii suplimentare la telefon nr. 0250732336, 0772262084 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

Decan Baroul Valcea

Av. Monica Livescu